інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Людина – екран: візуальна антропологія (пост)сучасності

Ганна Чміль

Людина – екран: візуальна антропологія (пост)сучасності

Монографія

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №3 від 2.06.2020).

Виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Культуротворчий простір екрану: сучасні інтерпретації і смисли».

Науковий керівник:

Чміль Ганна Павлівна, академік НАМ України, доктор філософських наук. 

Рецензенти:

Култаєва М. Д., доктор філософських наук, професор;

Зубавіна І. Б., академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;

Волков С. М., доктор культурології, професор, заслужений діяч мистецтв України

Монографію присвячено надзвичайно актуальній проблемі дослідження екрану як специфічного феномену (пост)сучасної культури, що виконує подвійну функцію: адекватно відображає життя лю­дини і, водночас, формує нові способи людського мислення, зумовлені взаємодією екранного дискурсу та суб’єкта.

Показано, що загальний дисплейно-екранний простір сучасності найточніше відображає наявну соціокультурну реальність, в якій нівелюється звична культурологічна диференціація типів культури на «високу» та «масову», а тотальність «буття-з-екраном» унеможливлює гегемонію якоїсь однієї з соціальних чи маргіналізованих груп, бо кожен із сучасних суб’єктів має можливість без обмежень продукувати «екран­не знання» та виривати власну суб’єкт(оподіб)ність з простору типових ідентифікаційних взірців до становлення себе як вільної особистості.

Для фахівців в галузі культурології, філософії культури, мистецт­вознавства, дослідників наукових інституцій та творчих вищих навчаль­них закладів.

© Інститут культурології НАМ України, 2020.

© Чміль Ганна, 2020.

© Марчук Іван (художник), 2020.

 

ISBN 978-966-2241-54-9

DOI: https://doi.org/10.37627/ICRNAAU9789662241549

УДК 130.2

Ч746

256 с.; 4 іл. ч/б.

Hanna Chmil. A Person and a Screen: Visual Anthropology of (Post)Modernity (Ukrainian). pdf