інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культурологічні виміри інтелектуальної прози: від художньої творчості до «ігор розуму»

Оніщенко Олена

Культурологічні виміри інтелектуальної прози: від художньої творчості до «ігор розуму»

Монографія

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України (протокол № 5 від 26 серпня 2021).

Монографію виконано в межах фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Культурна антропологія в системі сучасної гуманістики: комунікативні технології, соціокультурні трансформації, міжнауковий підхід».

 

Керівник теми:

Причепій Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор.

Рецензенти:

В. І. Панченко, доктор філософських наук, професор;

Р. П. Шульга, доктор філософських наук;

Л. Д. Бабушка, доктор культурології.

У монографії реконструйовано «теоретичну історію» проблеми художньої творчості і означено її місце в структурі європейської гуманістики. Відштовхуючись від концептуальних засад «філософії мистецтва», проаналізовано логіку взаємодії «інтелект — талант — геній», а інтелектуалізацію творчого процесу розглянуто у контексті видової специфіки мистецтва і передусім — літератури. Наголошено, що чинником формування «інтелектуальної прози» виступив фактор «незадоволеності культурою», який визнавала переважна більшість європейських інтелектуалів.

Спираючись на жанрову специфіку літератури, у монографії показано, що «прогнозування» інтелектуальної прози пов’язано із новелістикою, а есеїстика, натуралістичний, інтелектуальний, постмодерністський романи та жанр автобіографії представлені як авторські моделі «інтелектуалізму».

Для фахівців у галузі теорії та історії культури, естетики, літературознавства, мистецтвознавства, викладачів і студентів гуманітарних спеціальностей.

© Інститут культурології НАМ України, 2021.

© Оніщенко Олена, 2021.

УДК 82-322.1.09: [130.2+7.01]

ISBN 978-966-2241-64-8

О-58

352 с.

Культурологічні виміри інтелектуальної прози: від художньої творчості до «ігор розуму». pdf