інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культурологічна думка: збірник наукових праць. 2023. No 23

Культурологічна думка: збірник наукових праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2023. No 23. 192 с.

УДК 008 (075-8)

ISSN 2311-9489

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-23-2023-1

 

Збірник «Культурологічна думка» є фаховим науковим рецензованим журналом відкритого доступу, у якому публікуються оригінальні наукові статті за результатами досліджень у галузі культурології та мистецтвознавства. Видання спрямоване на підтримку досліджень з культурології, філософії культури, культурної антропології, мистецтвознавства, історії, соціальних комунікацій з метою вироблення нових парадигм культурного розвитку, аналітичну підтримку культурної політики. Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами гуманітарного знання.

Внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) згідно з наказом Міністерства освіти і науки України No 886 від 02.07.2020 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Випуск №23 затверджено до друку Вченою радою ІК НАМ України від 21.02.2023 р., протокол №2.

Р Е Ц Е Н З Е Н Т И  В И П У С К У:
Володимир Миславський, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, доцент;
Сергій Виткалов, доктор культурології, професор.

З М І С Т