інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культурологічна думка: збірник наукових праць. 2021. No 20
Культурологічна думка: збірник наукових праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2021. No 20. 192 с.

 

УДК 008 (075-8)

ISSN 2311-9489

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2

Збірник «Культурологічна думка» є фаховим науковим рецензованим журналом відкритого доступу, у якому публікуються оригінальні наукові статті за результатами досліджень у галузі культурології та мистецтвознавства. Видання спрямоване на підтримку досліджень з культурології, філософії культури, культурної антропології, мистецтвознавства, історії, соціальних комунікацій з метою вироблення нових парадигм культурного розвитку, аналітичну підтримку культурної політики. Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами гуманітарного знання.

Внесено до Переліку наукових фахових видань України
(категорія “Б”) згідно з наказом Міністерства освіти і науки України No 886 від 02.07.2020 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Випуск No20 затверджено до друку Вченою радою ІК НАМ України від 12.05.2021 р., протокол No3.

Р Е Ц Е Н З Е Н Т И  В И П У С К У :
Корнієнко Неллі Миколаївна, доктор мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України;
Волков Сергій Михайлович, доктор культурології, професор.

Р Е Д А К Ц І Й Н А  К О Л Е Г І Я:

Берегова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник (Інститут культурології Національної академії мистецтв України) — заступник головного редактора;
Більченко Євгенія Віталіївна, доктор культурології, доцент, провідний науковий співробітник (Інститут культурології Національної академії мистецтв України);
Больман Філіп, доктор наук габілітований, професор, заслужений професор кафедри музики і гуманітарних наук (Університет м. Чикаго, США), почесний професор (Вища школа музики, театру і медіа, м. Ганновер, Німеччина);
Вайс Єрней, Ph.D. (музикознавство), доцент (Академія музики в Любляні, Університет (Марібор, Словенія);
Вальґрен Томас, доктор наук, доцент кафедри історії, філософії, досліджень культури і мистецтв (Університет Гельсінкі, Фінляндія);
Жукова Наталія Анатоліївна, доктор культурології, доцент (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”);
Йовановіч Єлена, член-кореспондент Сербської академії наук і мистецтв, доктор наук, старший науковий співробітник (Інститут музикології Сербської академії наук і мистецтв, Сербія);
Костка Віолетта Катажина, доктор наук габілітований (музикознавство), професор (Академія музики імені Станіслава Монюшка, м. Гданськ, Польща);
Кузнєцова Інна Володимирівна, доктор філософії (Ph.D., філософія), старший науковий співробітник, доцент, вчений секретар (Інститут культурології Національної академії мистецтв України) — відповідальний секретар;
Кулик Володимир Михайлович, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса Національної академії наук України);
Льоос Гельмут Людвіг, доктор наук габілітований (музикознавство), професор (Інститут музикології Університету м. Лейпциг, Німеччина) — головний редактор;
Мельник Світлана, доктор філософії (Ph.D.), викладач (Університет штату Індіана, м. Блумінгтон, США);
Отрешко Наталія Борисівна, доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник (Інститут культурології Національної академії мистецтв України);
Парнкутт Річард, інтердисциплінарний ступінь Ph.D. (психологія, музика і фізика), професор,  директор Центру систематичного музикознавства (Університет м. Грац, Австрія);
Сміт Кеннет, доктор філософії (Ph.D.), професор, директор відділу післядипломних досліджень, кафедра музики, школа мистецтв (Університет м. Ліверпуля, Велика Британія);
Томофф Кіріл Девід, доктор наук (історія), професор (Каліфорнійський університет, м. Ріверсайд, США);
Троха Богдан, доктор наук габілітований (філософія), професор (Університет м. Зелена Гура, Польща);
Фаузер Маркус, доктор наук габілітований (філологія), професор факультету гуманітарних та культурологічних студій (Університет м. Фехта, Німеччина);
Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, директор (Інститут культурології Національної академії мистецтв України) — заступник головного редактора;
Швецова-Водка Галина Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи (Рівненський державний гуманітарний університет);
Шейко Василь Миколайович, академік Національної академії мистецтв України, доктор історичних наук, професор, ректор (Харківська державна академія культури);
Юдкін Ігор Миколайович, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник (Інститут культурології Національної академії мистецтв України).

© Інститут культурології НАМ України, 2021.
© Автори статей, 2021.