інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культурні практики в повсякденних та публічних комунікаціях: тенденції соціального відтворення та модернізації

Судакова Валентина

Культурні практики в повсякденних та публічних комунікаціях: тенденції соціального відтворення та модернізації

Монографія

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол № 4 від 31 травня 2022).

Монографію виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства в контексті європейської інтеграції»

Керівник теми:
Судакова Валентина Миколаївна, доктор філософських наук, доцент.

Р е ц е н з е н т и:

Демчук Руслана Вікторівна, доктор культурології, доцент, професор кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
Скокова Людмила Георгіївна, доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України.

Монографію присвячено дослідженню актуальних проблем модернізації системи культурних практик у соціокультурному середовищі суспільства модерну та постмодерну. Здійснено аналіз радикальних соціальних змін у глобалізованому світі, які суттєво трансформують культуру життєдіяльності людей та їхні культурні практики. У книзі з’ясовано пізнавальну специфіку базових категорій новітнього культурологічного знання, проведено концептуалізацію феномена повсякденного життя та ідентифікацію культурних практик повсякденності, досліджено суперечності культурних практик самоізоляції в умовах пандемій. Онтологічна специфіка культурних практик виявляється у протиставленні повсякденних та публічних взаємодій і комунікацій. Досліджено важливі культурні практики в просторі публічного спілкування, якими є феномени етикету та філантропії.

Для фахівців у галузі культурології, філософії та соціології культури.

© Інститут культурології НАМ України, 2022.

© Валентина Судакова, 2022.

ISBN 978-966-2241-68-6

УДК 316.43
192 с.

Культурні практики в повсякденних та публічних комунікаціях: тенденції соціального відтворення та модернізації. pdf