інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культура: україно-европейські стратегеми

Скуратівський Вадим

Культура: україно-европейські стратегеми

Монографія

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол № 6 від 28.09. 2021).

Монографію виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології НАМ України за темою: «Моделі національної культури: україно-европейські стратегеми»

 

Керівник теми:

Скуратівський Вадим Леонтійович, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України.

 

Р Е Ц Е Н З Е Н Т И:

О. В. Безручко, доктор мистецтвознавства, професор;

В. Н. Миславський, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства.

Вадим Леонтійович СКУРАТІВСЬКИЙ багато років досліджує процеси «спільного і унікального» в українській історичній і національно-культурній ситуації з метою створення «картосхеми» на тлі всіх інших «національних» версій світу, де постає той чи той наш вітчизняний «пейзаж» як центральна ідеологічна основа всієї подієвості новоукраїнського феномена.

У 2021 В. Скуратівський розпочав фундаментальне наукове дослідження за темою «Моделі національної культури: україно-европейські стратегеми», зважаючи на важливість недостатньо досліджених та часткове неґрунтовне теоретичне осмислення багатьох проблем не лише у світі, а й в Україні.

Запропонована книга побудована на матеріалах авторських розвідок стану розробки досліджуваної теми.

Для фахівців у галузі теорії та історії культури, культурології, літературознавства, мистецтвознавства, викладачів і студентів гуманітарних спеціальностей.

© Інститут культурології НАМ України, 2021.

© Скуратівський Вадим Леонтійович, 2021.

 

ISBN 978-966-2241-66-2

УДК 930.85 (477 : 4)

С 46

480 с.

Культура: україно-европейські стратегеми. pdf