інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Формування визначників української культури: культурологічні студії

Юдкін І. М.

Формування визначників української культури: культурологічні студії.

Монографія.

Виконано в межах фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Формування художньої культури України: історія, естетика, семіотика, напрямки, перспективи»
 
Рецензенти:
Руда Т. П., доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник  (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України);
Михед П. В., доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу слов’янських літератур (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України).
 
 
У культурологічному дослідженні висвітлено деякі аспекти історичної динаміки розвитку картин світу в українській культурі Нового часу. Висунуто тезу про логоцентризм фольклору як відображення мовної картини світу, простежено історичні трансформації фольклору як чинники зміни суспільної свідомості, готової до формування наукової та художньої картин світу. Спеціальну увагу зосереджено на формуванні лінгвістичної філософії та філософії життя. Розглянуто питання про біолінгвістичну аналогію, криптографічні мовні програми, мімікрію як творчий принцип ретроспективізму, поетизацію світу як адекватний умовам периферії спосіб творчості, а також про рефеодалізацію як суспільний чинник історичної своєрідності розвитку української культури.
 
© Юдкін І., 2008.
© Інститут культурології НАМ України, 2008.
 
Сторінок: 184.
 
ISBN 978-966-2241-02-0
 
УДК (008+39)(477)
ББК 71.4(4УКР)
Ю16
 
 
ЗМІСТ
 
Переднє слово…….5
 
Фольклорно-літературний дуалізм в Україні Нового часу…….7
 
«Хутірська філософія» П. Куліша: український екзистенціалізм…….70
 
Неокласицизм М. Рильського: рефлексія історії…….87
 
Лінгвістична філософія О. Мельничука: мовні основи культури…….107
 
Біолінгвістична аналогія в українській культурі…….120
 
Прикінцеві зауваги…….146
 
Примітки…….152
 
Список літератури…….165