інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Феноменологія культури як методологія інтерпретації

Юдкін-Ріпун Ігор

Феноменологія культури як методологія інтерпретації

Монографія

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол № 4 від 30.07.2020).

Виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Феноменологія культури як культурологічна методологія: системний підхід, персонологічні характеристики, історичні трансформації».

Науковий керівник:

Юдкін-Ріпун І. М., член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства.

Рецензенти:

Волков С. М., доктор культурології, професор, заслужений діяч мистецтв України;

Немкович О. М., доктор мистецтвознавства.

У монографії з позицій феноменології розглянуто проблематику виконавського мистецтва в театрі та музиці. Інтерпретацію подано в контексті інтуїтивного мислення в аспекті герменевтики і евристи­ки. Простежено формування ейдетичних абстракцій як метаморфози ідіоматики.

Для студентів і викладачів мистецьких вишів, дослідників театраль­ного і музичного мистецтва, культурології, філософії культури, мистецтвознавства.

© Інститут культурології НАМ України, 2020.

© Юдкін-Ріпун Ігор Миколайович, 2020.

 

ISBN 978-966-2241-57-0

УДК 130.121.1(091): 316.277.5+792:782

Ю16

352 с.; іл..

Phenomenology of culture as a methodology of interpretation, 2020 (ukr.). pdf