інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур
Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур.

Збірник тез доповідей науково-теоретичної конференції з міжнародною участю (30.11.2016 р.).

Збірник укладено за матеріалами науково-теоретичної конференції з міжнародною участю «Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур”, проведеної Національною академією мистецтв України, Інститутом культурології НАМ України та Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України 30 листопада 2016 р.
До збірника ввійшли тези доповідей учасників конференції.

Редакційна колегія:
Богуцький Ю. П., академік Національної академії мистецтв України, кандидат філософських наук, професор (голова редколегії);
Безклубенко С. Д., доктор філософських наук, професор;
Берегова О. М., доктор мистецтвознавства, професор;
Буценко О. А., директор Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України;
Волков С. М., доктор культурології, професор (заступник головного редактора);
Жукова Н. А., доктор культурології, доцент;
Зубавіна І. Б., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор;
Кузнєцова І. В., доктор філософії (PhD), доцент, с. н. с.;
Левчук Я. М., кандидат філологічних наук, с. н. с.;
Олійник О. С., кандидат культурології;
Оляніна С. В., кандидат архітектури, доцент;
Причепій Є. М., доктор філософських наук, професор;
Судакова В. М., доктор філософських наук, доцент;
Чміль Г. П., академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, професор;
Шейко В. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор історичних наук, професор;
Юдкін І. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства;
Яковлєв М. І., академік Національної академії мистецтв України, доктор технічних наук, професор.

© Інститут культурології НАМ України, 2016.
© Автори, 2016.

Сторінок: 160.

.

Завантажити у форматі PDF: