інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Діалог культур у процесі гармонізації постсучасного світу
Діалог культур у процесі гармонізації постсучасного світу

 

Збірник тез і повідомлень за матеріалами дистанційного круглого столу «Діалог культур у процесі гармонізації постсучасного світу», Київ, 28 квітня 2020 р.

 

Збірник укладено за матеріалами дистанційного круглого столу «Діалог культур у процесі гармонізації постсучасно­го світу», дистанційно проведеного Інститутом культурології в межах виконання теми досліджень «Діалог культур у пост-сучасності: динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики» (2020–2023 р.).

Редакційна колегія:

Чміль Г. П. – директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, доцент (Голова редколегії);

Берегова О. М. – керівник теми фундаментального наукового дослідження «Діалог культур у постсучасності: динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики», провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор (Заступник голови редколегії);

Кузнєцова І. В. – вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph.D., філософія), доцент, старший науковий співробітник;

Олійник О. С. – завідувач відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидат культурології.

 

© Інститут культурології НАМ України, 2020.
© Автори статей і тез, 2020.

Сторінок: 112.

Dialogue of Cultures in the Process of Harmonizing of the Postmodern World (ukr.). pdf.