інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Історичний живопис в мистецтві польського малярства

Бітаєва Оксана

Історичний живопис в мистецтві польського малярства

Монографія

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол № 7 від 27.11.2023).

Монографію виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології НАМ України за темою: «Моделі національної культури: україно-европейські стратегеми»

Керівник теми: Скуратівський В. Л., академік, доктор мистецтвознавства, професор.

Рецензенти:
Корнієнко В. В., доктор культурології, професор, член-кореспондент НАМ України;
Рижова О. О., доктор мистецтвознавства.

У монографії представлено культурологічний аналіз мистецтва історичного живопису Польщі другої половини ХІХ століття в контексті західноєвропейських тенденцій розвитку мистецтва того часу.
Розглянуто художню творчість широкого кола представників польського малярства, досліджено динаміку розвитку тогочасних художніх новацій, історичних закономірностей жанрової тяглості мистецтва польського живопису від академізму, натуралізму та символізму до реалізму як підґрунтя мистецтва історичного живопису. Особливу увагу надано творчості Яна Матейка, Юзефа Брандта та Юзефа Зімлера, діяльність яких найбільш реально визначила мистецьку значущість польського історичного живопису.
Досліджено творчі взаємозв’язки польських та українських митців того часу, зазначено особливу увагу польських художників до історичних тем, пов’язаних з Україною, національною самобутністю українського народу.
Для фахівців в галузі мистецтвознавства, культурології, історії та теорії культури, викладачів та студентів.

Бібліографічний опис:
Бітаєва Оксана. Історичний живопис в мистецтві польського малярства: монографія / Бітаєва Оксана Валеріївна. — К.: Ін-т культурології НАМ України, 2023. — 176 с.

ЗМІСТ

Передмова 7

Частина І. Становлення художніх концепцій історичного живопису в творчості польських митців

1.1. Жанрова палітра в образотворчому мистецтві Польщі в період зародження історичного живопису 13
1.2. Академізм, натуралізм та символізм, як шлях до реалізації в польському малярстві 30
1.3. Проблема художніх новацій у творчості польських митців кінця ХІХ століття 42

Частина ІІ. Історичний живопис у творчості Яна Матейка

2.1. Джерелознавчий огляд художньої спадщини Яна Матейка 59
2.2. Концептуальні засади історизму в творчості Яна Матейка 69
2.3. Ян Матейко і розвиток європейського культурного діалогу кінця ХІХ століття 91

Частина ІІІ. Стилістичні зміни в польському історичному живописі наприкінці ХІХ століття

3.1. Шлях від академізму до романтизму в творчості Юзефа Зімлера 113
3.2. Модифікації традицій історичного живопису в творчості Юзефа Брандта та Юзефа Зімлера 129
3.3. Тема України в творчості Юзефа Брандта 151

 Заключне слово 165
Література 168

 

© Бітаєва Оксана Валеріївна, 2023
© Інститут культурології НАМ України, 2023

Історичний живопис в мистецтві польського малярства (PDF)