інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Шляхи вирішення актуальних проблем функціонування й забезпечення цілісності національного культурного простору України. Аналітична записка

.

 

 

Шляхи вирішення актуальних проблем функціонування й забезпечення  цілісності національного культурного простору України.

Аналітична записка для органів виконавчої влади України.

Аналітична записка підготовлена в межах виконання фундаментальної науково-дослідної роботи на тему «Єдність культурного простору України у контексті соціокультурних трансформацій».

Керівник НДР – доктор філософських наук, доцент, завідувач відділу соціології кульутри Інституту культурології НАМ України

Судакова В. М.

Відповідальний виконавець НДР – Ph.D. (технічні науки), заслужений діяч мистецтв, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України

Гриценко О. А.

 

© Інститут культурології НАМ України, 2020;
© Гриценко О. А., 2020.

Сторінок: 20.

Ways of Solving Actual Problems of Functioning and Ensuring the Integrity of the National Cultural Space of Ukraine., 2020 (ukr.). pdf