інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культурна антропологія: предмет і основні проблеми
Культурна антропологія: предмет і основні проблеми

 

Збірник доповідей за матеріалами дистанційного круглого столу «Культурна антропологія: предмет і основні проблеми», Київ, 20 травня 2021 р.

 

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту культурології НАМ України від 28 серпня 2021р., протокол №.5.

Редакційна колегія:

Чміль Ганна Павлівна — директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент;

Причепій Євген Миколайович — в. о. завідувача відділу культурної антропології Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, професор;

Кузнєцова Інна Володимирівна — вчений секретар Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор філософії (Ph.D., філософія), доцент, старший науковий співробітник;

Демещенко Віолета Валеріївна — провідний спеціаліст Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph.D., теорія та історія культури), доцент.

 

© Інститут культурології НАМ України, 2021.

© Автори доповідей, 2021.

© Демещенко В. В., відповідальний за випуск, 2021.

 

Cultural anthropology: subject and main problems (ukr.). pdf