інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Про Відділ
Відділ наукового редагування та видавничої діяльності є структурним підрозділом Інституту культурології НАМ України; організований з моменту утворення Інституту у травні 2007 року.

Відділ науково-творчих розробок, редагування та підготовки видавничої продукції як структурний підрозділ Інституту забезпечує редакційно-видавничу підготовку й випуск друкованої науково-методичної літератури та її поширення, а також іншої поліграфічної продукції, необхідної для реалізації наукової діяльності.

Фахівці відділу розробляють концепцію випуску наукового видання, формують тематичне спрямування та наповнення, контролюють підготовку й публікацію матеріалів, співпрацюють з авторами, виконують літературне редагування та підготовку до друку наукових текстів, підбір та обробку ілюстративного матеріалу, оформлення обкладинок та макетування видань.

Виняткову увагу співробітники відділу приділяють підготовці й випуску фахового наукового видання, журналу «Культурологічна думка», на сторінках якого публікуються оригінальні статті з метою популяризації та впровадження дослідницьких ідей і розробок
у практику. Збереженню незмінності авторської думки послуговується дотримання професіоналами відділу публікаційної етики та суті наукового знання.

Кваліфіковану роботу відділу забезпечують професійно підготовлені фахівці: О. А. Червонюк, Н. Ю. Загоскіна, О. І. Зінченко, Л. В. Фадейкова.