інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України 23 грудня 2021 року
Грудень 24, 2021

 

23 грудня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради Інституту. Учасники заслухали та обговорили звіти керівників тем фундаментальних наукових досліджень, які виконувалися упродовж 2019–2021 років: «Транскультурність: концепція, напрями, український контекст» (наукова керівниця – докторка соціологічних наук, доцентка Н. Б. Отрешко); «Культурна антропологія в системі сучасної гуманістики: комунікативні технології, соціокультурні трансформації, міжнауковий підхід» (науковий керівник – доктор філософських наук, професор Є. М. Причепій); «Феноменологія культури як культурологічна методологія: системний підхід, персонологічні характеристики, історичні трансформації» (науковий керівник – член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства І. М. Юдкін).

 

 

У звітах заступниці директора з наукової роботи, докторки мистецтвознавства, професорки О. М. Берегової та заступниці директора з загальних питань, заслуженої працівниці культури Т. О. Дзюбенко підкреслювалося задовільне виконання плану науково-дослідної роботи на 2021 рік та його фінансово-господарського забезпечення.

У засіданні взяв участь Віце-президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор, член Вченої ради Інституту Валерій Анатолійович Бітаєв.

Фото: Марина Міщенко.