інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культурологічні читання пам`яті академіка Юрія Богуцького
Вересень 30, 2021

 

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

 НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

 

ШАНОВНІ  КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у

 

Культурологічних читаннях

пам`яті академіка Юрія Богуцького

 

що відбудуться 12 жовтня 2021 року.

 

Форма проведення – дистанційна.
Робочі мови –  українська, польська, англійська.

 

Просимо до 10 жовтня 2021 році надіслати тексти доповідей на адресу vchenarada.iknamu@gmail.com для публікації у збірнику, присвяченому пам’яті Юрія Петровича БОГУЦЬКОГО.
Збірник вийде друком у 2021 році.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ тексту доповіді:
ОБСЯГ: 4–12 сторінок; шрифт: Times New Roman, 14; міжрядковий інтервал: 1,5; список використаних джерел оформлюється у відповідності зі стилем АРА (https://www.sciencehunter.net/Services/Bibliography).
СТРУКТУРА тексту доповіді: ПІБ автора, науковий ступінь, місце робота, посада, ORCID. Назва доповіді. Текст доповіді. Список використаних джерел (за потреби).
Для зручності спілкування просимо зазначити телефон та/або e-mail.

 

За додатковою інформацією просимо звертатися до вченого секретаря Інституту культурології НАМ України КУЗНЄЦОВОЇ Інни Володимирівни vchenarada.iknamu@gmail.com  або +38 (093) 129-22-94.

 

Дякуємо,
Оргкомітет.

 

Інформаційний лист. pdf.