інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Міжнародний науковий проєкт «Мистецтво і державність»
Червень 27, 2022

Науковці Національної академії мистецтв України активно продовжують реалізацію започаткованого у 2020 році міжнародного наукового проєкту «Мистецтво і державність». Зазначений проєкт, що є позаплановим, присвячено дослідженню ролі мистецтва у становленні, розвитку та утвердженні державницьких традицій як в Україні, так і за її межами.

Упродовж двох років в Україні й за кордоном, зокрема у США, опубліковано серію статей з дослідження генези українських мистецьких традицій, ролі мистецтва та мистецтвознавчої науки в патріотичному вихованні, становлення суспільної свідомості під впливом різних видів мистецтва, музейно-освітньої діяльності тощо. Особливу увагу в проєкті присвячено дослідженню джерел і державницького потенціалу духовності в її історичній перспективі та розвитку.

У цьому місяці в США вийшла друком чергова наукова публікація, що є частиною фундаментального монографічного дослідження українською та англійською мовами. Учасники наукового проєкту «Мистецтво і державність» здійснюють плідну співпрацю з Національною академією наук України (зокрема таким її креативним підрозділом, як Мала академія наук, що працює під егідою ЮНЕСКО), Національною академією педагогічних наук України, Європейською академією наук, мистецтв та літератури (Франція) тощо. Очолюють проєкт віцепрезидент, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор, академік Європейської академії наук, мистецтв і літератури Валерій Бітаєв і почесний академік НАМ України, доктор філологічних наук, професор, академік Болгарської академії наук і мистецтв Юрій Мосенкіс.

Джерело: НАМ України