інститут культурології

національної академії мистецтв україни

In Memoriam… Юрій Петрович Богуцький
Травень 14, 2020

 

Рік тому, 14 травня 2019 року, пішов у вічність Юрій Петрович Богуцький, засновник і перший директор Інституту культурології НАМ України, академік Національної академії мистецтв України, віце-президент НАМ України, керівник секції естетики та культурології відділення синтезу пластичних мистецтв НАМ України, дійсний член Європейської академії наук, мистецтва та літератури (Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres, AESAL), доктор філософії (Ph.D, філософія), професор, заслужений діяч мистецтв України. Видатний державний та громадській діяч, відомий український вчений, філософ, культуролог, педагог, знакова постать для України.

Ю. П. Богуцький – визначний організатор реформування і розбудови галузі культури та мистецтва як заступник міністра культури України (1991–1992), Міністр культури і мистецтв України (1999, 2001–2004), Міністр культури і туризму України (2006–2007), перший заступник міністра культури України (2011–2013), помічник, Радник Президента України;

Юрій Петрович Богуцький був засновником і першим директором Інституту культурології НАМ України (2008–2019), діяльність якого спрямовував на розширення наукових фундаментальних досліджень з естетичної, культурологічної та мистецтвознавчої проблематики на тлі культурологічних процесів, що відбуваються в Україні й світі. В 2008–2019 роках очолював редакційну колегію і був головним редактором збірника наукових праць Інституту культурології НАМ України «Культурологічна думка».

Основні наукові праці: «Взаємозбагачення культур України та Греції у XIX ст.» (1996), «Діалектика розвитку духовної культури за сучасних суспільних умов» (1999), «Гуманітарна політика України та актуальні проблеми розвитку культури» (1999), «Культурогенез як сучасний науковий феномен» (2000), «Феномен культурогенезу та проблеми сучасної культурної кризи» (2000), «Культура незалежної України» (2001), «Проблеми і перспективи української культури», «Енциклопедія етнокультурознавства» в 6 томах (у співавторстві, 2000–2001), «Стан та перспективи розвитку культури в Україні» (2004), монографія «Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX – початок XXI ст.)» (2005, у співавторстві), монографія «Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи» (2008), монографія «Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення» (2013, у співавторстві), «Державна політика в умовах нової культурної реальності»(2013), навчальний посібник «Культурологія» (2013, у співавторстві), навчальний посібник «Наукова творчість у галузі культурології і мистецтвознавства» (2016, у співавторстві) та ін. Автор численних статей з теорії, історії та практики культури.

Упродовж усього свого життя Юрій Петрович виявляв високу культуру й повагу до колег, був прикладом відданості справі, подвижництва в роботі.

Світла пам’ять про Юрія Петровича завжди житиме в наших серцях.