інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Оголошення конкурсу на заміщення посади директора Інституту культурології НАМ України
Червень 01, 2019

 

Національна академія мистецтв України оголошує конкурс

на заміщення посади директора Інституту культурології НАМ України.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО.
Постанова Президії НАМ України
23 травня 2019 р. № 5/37-09.

 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук з культурології, мистецтвознавства або доктора філософії гуманітарного напряму, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років, а також високі моральні якості та організаторські здібності.

Право висунення кандидатури на посаду директора Інституту культурології НАМ України мають Президія НАМ України, дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМ України, вчені ради науково-дослідних інститутів НАМ України, колективи наукових відділів науково-дослідних інститутів НАМ України у формі письмового подання. Подання надсилаються до Президії НАМ України.

Кандидат на посаду директора Інституту культурології НАМ України має бути визнаним вітчизняною науковою спільнотою у галузі культурології, мистецтвознавства, науковий доробок якого має вагоме теоретичне і практичне значення та проводить активну наукову і громадську діяльність.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення (до 31 липня 2019 року).

Претенденти подають для участі у конкурсі такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАМ України;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • список наукових праць;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • копію ідентифікаційного номеру платника податків;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Подані документи мають відповідати частині 3 статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Вибори відбудуться 19 серпня 2019 року у приміщенні Інституту культурології НАМ України.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Документи подавати за адресою: Президія НАМ України, кім. 9; вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 20, Київ, 01054.

Телефон для довідок: +380 44 4863136.