інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України 30 липня 2020 року
Липень 30, 2020

30 липня 2020 року відбулося засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України під головуванням академіка НАМ України, доктора філософських наук Чміль Г. П.

Згідно з порядком денним, було заслухано доповіді з таких питань:

  1. Про результати проведення громадського обговорення щодо присвоєння імені академіка Ю.П.Богуцького Інституту культурології Національної академії мистецтв України

Доповідач:

КУЗНЄЦОВА І. В., вчений секретар.

2. Наукова доповідь за темою дослідження: «Феноменологія культури як культурологічна методологія: системний підхід,

персонологічні характеристики, історичні трансформації» (2019–2021)

Доповідач:

ЮДКІН І. М., керівник теми.

3. Про подання кандидатури для участі у конкурсі щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.

Доповідач:

КУЗНЄЦОВА І. В., вчений секретар.

4. Звіт про роботу відділу інформаційних ресурсів та комунікації щодо просування збір. наук. праць «Культурологічна думка» до наукометричних баз даних.

Доповідач:

ДЗЮБЕНКО Т. О., заступник директора з загальних питань.

5. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Культурологічна думка», № 18, 2020

Доповідач:

КУЗНЄЦОВА І. В., вчений секретар.

6. Про рекомендацію до друку монографій:

– В. Скуратівський «Скуратівський у KINO-KOЛІ (1997–2008)»;

– Людина в сучасному світі: соціально-філософські та культурно-антропологічні виміри;

– О. Берегова. Діалог культур: образ Іншого в музичному універсумі;

– І. Юдкін-Ріпун. Феноменологія культури як методологія інтерпретації.

Доповідач:

КУЗНЄЦОВА І. В., вчений секретар.

7. Про стан виконання плану науково-дослідної роботи Інституту культурології у І півріччі 2020.

Доповідач:

КУЗНЄЦОВА І. В., вчений секретар.

8. Про зміни у складі Вченої ради Інституту культурології НАМ України.

Доповідач:

КУЗНЄЦОВА І. В., вчений секретар

та обговорено низку додаткових питань.