інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України 28 листопада 2019 року.
Листопад 28, 2019

 

28 листопада 2019 року відбулося засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України під головуванням академіка НАМ України, доктора філософських наук Чміль Г. П.

Згідно з порядком денним, було заслухано доповіді з таких питань:

  1. Наукова доповідь за темою дослідження

«Феноменологія культури як культурологічна методологія: системний підхід, персонологічні характеристики, історичні трансформації»

Доповідачі:

керівник теми – член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства

Юдкін І. М.,

відповідальний виконавець – доктор мистецтвознавства, професор

Берегова О. М.

 

  1. Наукова доповідь за темою дослідження

«Культурна антропологія в системі сучасної гуманістики: комунікативні технології, соціокультурні трансформації, міжнауковий підхід».

Доповідачі:

керівник теми – доктор культурології, доцент

Жукова Н. А.,

відповідальний виконавець – доктор філософських наук, професор

Причепій Є. М. 

 

  1. Про концептуальні засади формування стратегічних напрямів наукових фундаментальних досліджень Інституту культурології НАМ України: проект Тематичного плану науково-дослідної роботи Інституту культурології НАМ України на 2020 р.

Доповідач:

заступник директора з наукової роботи,  доктор культурології, доцент

Жукова Н. А.,

  1. Про проведення атестації наукових працівників у 2020 році.

Доповідач:

вчений секретар, доктор філософії (PhD, філософія), доцент, с.н.с.

Кузнєцова І. В.

та обговорено низку додаткових питань.

Фото: Марина Міщенко.