інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України 27 жовтня 2020 року
Жовтень 27, 2020

27 жовтня 2020 року відбулося засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України під головуванням академіка НАМ України, доктора філософських наук Чміль Г. П.

  1. Наукова доповідь за темою дослідження

«Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства в контексті європейської інтеграції» (2020–2024).

Доповідач:

керівник теми – Судакова В. М. 

2. Наукова доповідь за темою дослідження

«Культурна антропологія в системі сучасної гуманістики: комунікативні технології, соціокультурні трансформації, міжнауковий підхід» (2019–2021).

Доповідач:

керівник теми – Причепій Є. М.

3. Звіт про роботу відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи (06.2019–06.2020 рр.): про підвищення публікаційної активності наукових співробітників та динаміку впровадження результатів фундаментальних наукових досліджень.

Доповідач:

Міщенко М. О., завідувач відділу.

4. Звіт про роботу відділу соціології культури (10.2019–10.2020 рр.): про підвищення публікаційної активності наукових співробітників та динаміку впровадження результатів фундаментальних наукових досліджень.

Доповідач:

Судакова В. М., завідувач відділу.

5. Звіт про роботу відділу культурної антропології (05.2019–05.2020 рр.): про підвищення публікаційної активності наукових співробітників та динаміку впровадження результатів фундаментальних наукових досліджень.

Доповідач:

Причепій Є. М., завідувач відділу.

6. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Культурологічна думка», № 19, 2020.

Доповідач:

Кузнєцова І. В., вчений секретар.

7. Про рекомендацію до друку наукових збірника «Українська культура:…», № 34, 36 (мистецтвознавство), 2020, № 35,37 (культурологія), 2020.

Доповідач:

Кузнєцова І. В., вчений секретар

та обговорено низку додаткових питань.