інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України 26 грудня 2019 року.
Грудень 26, 2019

 

26 грудня 2019 року відбулося засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України під головуванням академіка НАМ України, доктора філософських наук Чміль Г. П.

Згідно з порядком денним, було заслухано доповіді з таких питань:

  1. Звіт про виконання фундаментальної науково-дослідної роботи

«Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення в Україні».

Доповідач:

відповідальний виконавець – кандидат історичних наук, доцент

Демещенко В. В.

 

  1. Звіт про виконання фундаментальної науково-дослідної роботи

«Єдність культурного простору України у контексті соціокультурної трансформації».

Доповідачі:

керівник теми – доктор філософських наук, доцент

Судакова В. М.,

відповідальний виконавець – кандидат технічних наук

Гриценко О. А.

 

  1. Звіт про виконання фундаментальної науково-дослідної роботи

«Художня культура України в сучасній ринковій реальності: трансформації матеріальних складових».

Доповідачі:

керівник теми – академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор

Безгін О. І.,

відповідальний виконавець –

Успенська О. Ю.

 

  1. Про виконання плану роботи та затвердження «Звіту Інституту культурології НАМ України про стан наукових досліджень у 2019 році».

Доповідач:

заступник директора з наукової роботи, доктор культурології, доцент

Жукова Н. А.

 

  1. Про використання бюджетних коштів Інститутом культурології НАМ України у 2019 р.

Доповідач:

заступник директора з загальних питань

Дзюбенко Т. О.

 

  1. Про затвердження Тематичного плану науково-дослідної роботи Інституту культурології НАМ України на 2020 рік.

Доповідач:

вчений секретар, доктор філософії (PhD, філософія), доцент

Кузнєцова І. В.

 

 

  1. Про затвердження до друку зб. наукових праць «Культурологічна думка», №16.

Доповідач:

заступник директора з наукової роботи, доктор культурології, доцент

Жукова Н. А.

та обговорено низку додаткових питань.

Фото: Марина Міщенко.