інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України 02 червня 2020 року
Червень 02, 2020

02 червня 2020 року відбулося засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України під головуванням академіка НАМ України, доктора філософських наук Чміль Г. П.

Згідно з порядком денним, було заслухано доповіді з таких питань:

  1. Наукова доповідь за темою дослідження: «Трансформація культури пам’яті сучасного українського суспільства» (2018–2020).

Доповідач:

КУЗНЄЦОВА І. В., керівник теми.

2.Наукова доповідь за темою дослідження «Транскультурність: концепція, напрями, український контекст» (2019–2021).

Доповідач:

ОТРЕШКО Н. Б., керівник теми.

3. Звіт про роботу відділу екранної культури та інформаціоналізму (04.2019–04.2020): про підвищення публікаційної активності наукових співробітників та динаміку впровадження результатів фундаментальних наукових досліджень.

Доповідач:

КОХАН Т. Г., завідувач відділу.

4. Про затвердження Перспективного тематичного плану фундаментальних досліджень на 2021–2023 р.

Доповідач: КУЗНЄЦОВА І. В., вчений секретар.

5. Про рекомендацію до друку монографій за темами досліджень:

– за ФНД «Трансформація культури пам’яті сучасного українського суспільства» – «Культура пам’яті сучасного українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація» (Гриценко О., Кузнєцова І., Гончаренко Н.);

– за ФНД «Культуротворчий простір екрану: сучасні інтерпретації і смисли»: «Людина – екран:

візуальна антропологія (пост)сучасності (Чміль Г. П.)

Доповідач:

КУЗНЄЦОВА І. В., вчений секретар.

6. Про результати проведення та рекомендацію до друку збірники матеріалів Міжнародної науково-теоретичної конференції «Суб’єкт. Пам’ять. Символічне»та наукового круглого столу «Культурна спадщина радянського періоду в сучасній Україні: від ностальгії до переосмислення»

Доповідач:

КУЗНЄЦОВА І. В., вчений секретар.

та обговорено низку додаткових питань.