інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Міжнародна наукова конференція «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології».
Листопад 07, 2019

 

06-07 листопада 2019 року Національною академією мистецтв України спільно з Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України та Інститутом культурології НАМ України проведено Міжнародну наукову конференцію «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології».

Конференція організована з ініціативи Президії Національної академії мистецтв України та її наукових установ до 80-річного ювілею головного наукового співробітника відділу мистецтва новітніх технологій ІПСМ НАМ України, академіка-секретаря відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, доктора мистецтвознавства, професора Олександра Касьяновича Федорука.

 

Пленарне засідання. Федорук Олександр Касьянович, доповідь на тему: “Слово як основа мистецтвознавчого поспупу”.

 

Серед учасників конференції – члени відділень НАМ України, науковці Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, Інституту культурології НАМ України та інших наукових установ і навчальних закладів України та Європи.

Тематика конференції:

 • Предметне поле сучасного мистецтвознавства та культурології у межах чинних паспортів спеціальностей, затверджених МОН України: перетини, розмежування, міждисциплінарність, виклики часу;
 • Понятійний апарат сучасного мистецтвознавства та культурології;
 • Методи проведення сучасних мистецтвознавчих і культурологічних студій;
 • Мистецтвознавство, культурологія і художня критика: кордони й перетини;
 • Опанування досвіду українських мистецтвознавчих шкіл ХХ століття;
 • Українське мистецтво у постколоніальному дискурсі;
 • Українська гуманітаристика у міжнародних наукометричних базах.

 

Пленарне засідання. Причепій Євген Миколайович, доповідь на тему: “Структурний метод дослідження геометричних орнаментів”.

 

За результатами проведення конференції заплановано розробити рекомендації науковим установам, закладам вищої освіти, зокрема кафедрам, котрі здійснюють підготовку мистецтвознавців у галузі образотворчого, сценічного, музичного мистецтв, кіномистецтва тощо, та підготувати пропозиції для МОН України стосовно вимог до фахових видань у галузі мистецтвознавства і культурології.

Conference Program (ukr.). pdf.

 

 

07 листопада 2019 року, о 15:30, у межах Міжнародної наукової конференції «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології» відбувся круглий стіл

“Українська гуманітаристика у міжнародних наукометричних базах”.

У межах круглого столу відбулося обговорення значного обсягу питань за такими напрямами:

 • окреслення загального стану української гуманітаристики у річищі державної наукової та науково-освітньої політики;
 • досвід Польщі у розробці методики оцінки наукової компетенції вченого-гуманітарія;
 • створення української гуманітарної наукометричної бази;
 • роль Open Journal System у просуванні національних гуманітарних видань до наукометричних баз WoS та Scopus;
 • стаття в англомовному науковому часописі: особливості структури.

 

 

 

 

Фото: ІПСМ, Тетяна Грущенко.