інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Дистанційний науковий круглий стіл «Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності: теоретичні та практичні аспекти»
Травень 19, 2022

Національна академія мистецтв України

Інститут культурології Національної академії мистецтв України

 

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, на виконання теми фундаментального наукового дослідження «Культурологічний вимір пам’яткоохоронної діяльності: стан, перспективи та новації» оголошує про проведення 20 червня 2022 року дистанційного наукового круглого столу за темою:

 

«Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності: теоретичні та практичні аспекти»

 

Тематика цьогорічного круглого столу охоплює широке коло науково-теоретичних та науково-практичних питань пам’яткознавства, пам’яткоохоронної діяльності, теорії та історії культури, міжнародних культурних зв’язків, міждисциплінарних досліджень культури в умовах глобальних загроз сучасності, зокрема:

  • Культурна спадщина в системі цінностей сучасної людини;
  • Нормативно-правові та організаційні особливості пам’яткоохоронної діяльності в сучасних умовах;
  • Охорона об’єктів культурної спадщини в умовах воєнного стану;
  • Діджиталізація культурних надбань як невід’ємна складова сучасних культуротворчих процесів;
  • Переосмислення ролі пам’яток у контексті сучасних історичних процесів;
  • Репрезентація культурної спадщини України в інших країнах: дискурси наукового, мистецького та медійного середовища.

Запрошуємо до участі науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів, докторантів, фахівців у галузі пам’яткознавства, філософії, культурології, мистецтвознавства. Робота круглого столу передбачає можливість заочної та дистанційної участі.

Робочі мови наукового круглого столу: українська, англійська.

Форми участі: заочна, дистанційна.

Усіх, хто бажає взяти участь у науковому круглому столі, просимо надіслати до Оргкомітету заявку та тези доповіді включно до 18 червня 2022 року. 

Вимоги до оформлення заявки: назва файлу формується за принципом «Заявка_Прізвище»; вона повинна містити інформацію щодо прізвища, ім’я, по батькові учасника, теми доповіді, наукового ступеня, вченого звання, місця роботи/навчання, e-mail, для аспірантів та здобувачів наукових ступенів – додатково вказуються заклад вищої освіти, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання наукового керівника.

Вимоги до оформлення тез: назва файлу формується за принципом «Тези_Прізвище»; обсяг – до 5000 знаків у форматі А4 комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (поля 20 мм з усіх боків, розмір шрифту 14 гарнітури Times New Roman) MS Word (doc, docx, rtf); оформлення посилань на джерела має відповідати форматуванню APA style. Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів доповідей несе автор.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки, що не відповідають тематиці круглого столу.

За результатами роботи круглого столу організаторами буде сформовано збірник тез з подальшим розміщенням його електронної версії на офіційних інтернет-ресурсах Інституту культурології НАМ України на умовах вільного безоплатного доступу.

 Контактна особа: Міщенко Марина Олексіївна, e-mail: mishchenko_m@ukr.net

Інформаційний дист. pdf