інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Дистанційний науковий круглий стіл «Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід ХХІ століття»
Травень 14, 2022

 

 

Національна академія мистецтв України

Інститут культурології Національної академії мистецтв України

Інститут культурології Національної Академії мистецтв України продовжує серію Круглих столів, присвячених темі фундаментальних наукових досліджень «Діалог культур у постсучасності: динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики». Оголошується проведення дистанційного наукового круглого столу 31 травня 2022 року

 

«Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід ХХІ століття»

 

Тематика цьогорічного круглого столу охоплює широке коло науково-теоретичних та науково-практичних питань теорії та історії культури, міжнародних культурних зв’язків, соціології, філософії, мистецтвознавства, міждисциплінарних досліджень культури в умовах воєнної агресії, зокрема:

  • Теоретичні аспекти діалогу культур у вітчизняній та зарубіжній науковій думці;
  •  Міжнародні кейси культурного діалогу;
  • Самоорганізаційні процеси в культурі в умовах воєнного стану;
  • Проблеми збереження культури й культурного співробітництва  в реаліях воєнного спротиву.

Запрошуємо до участі науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів, докторантів, фахівців у галузі філософії, соціології, культурології, мистецтвознавства. Робота круглого столу передбачає можливість заочної та дистанційної участі.

Робочі мови наукового круглого столу: українська, англійська.

Форми участі: заочна, дистанційна.

Усіх, хто бажає взяти участь у науковому круглому столі, просимо надіслати до Оргкомітету заявку та тези доповіді до 30 травня 2022 року.

Назва файлу повинна містити прізвище доповідача із зазначенням наукового ступеню, вченого звання та місця роботи: для заявки – Заявка, для тез – Тези (тези доповіді – до 5000 знаків у форматі MS Word (doc, docx, rtf) Оформлення посилань на джерела має відповідати форматуванню APA style). Для аспірантів та здобувачів наукових ступенів – додатково вказуються заклад вищої освіти, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання наукового керівника.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки, що не відповідають тематиці круглого столу.

За результатами роботи круглого столу організаторами буде сформовано збірник тез з подальшим розміщенням його електронної версії на офіційних інтернет-ресурсах Інституту культурології НАМ України на умовах вільного безоплатного доступу.

Контактна особа: Олійник Олександра, e-mail: aleksandra.oley@gmail.com

Інформаційний лист. pdf