інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Дистанційний науковий круглий стіл «Діалог культур у полікультурному просторі сучасності»
Квітень 15, 2021
Національна академія мистецтв України
Інститут культурології Національної академії мистецтв України

 

 Інститут культурології Національної Академії мистецтв України з метою виконання фундаментального наукового дослідження за темою «Діалог культур у постсучасності: динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики»

оголошує про проведення 27 травня 2021 року за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50/52

дистанційного наукового круглого столу

 

«Діалог культур у полікультурному просторі сучасності»

 

 Тематика круглого столу охоплює широке коло науково-теоретичних та науково-практичних питань теорії та історії культури, міжнародних культурних зв’язків, соціології, філософії, мистецтвознавства, міждисциплінарних досліджень культури, зокрема:

  • Теоретичні аспекти діалогу культур у вітчизняній та зарубіжній науковій думці;
  • Діалог культур як міжкультурна, міжпоколінна, міжконфесійна комунікація;
  • Самоорганізаційні процеси в культурі;
  • Проблеми розвитку культур в умовах глобалізаційних викликів сучасності.

Запрошуємо до участі науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів, докторантів, фахівців у галузі філософії, соціології, культурології, мистецтвознавства. Робота круглого столу передбачає можливість заочної та дистанційної участі.

Робочі мови наукового круглого столу: українська, англійська.

Форми участі: заочна, дистанційна.

Усіх, хто бажає взяти участь у науковому круглому столі, просимо надіслати до Оргкомітету заявку та тези доповіді до 24 травня 2021 року.

Назва файлу повинна містити прізвище доповідача із зазначенням наукового ступеню, вченого звання та місця роботи: для заявки – Заявка, для тез – Тези (тези доповіді – до 5000 знаків у форматі MS Word (doc, docx, rtf)). Для аспірантів та здобувачів наукових ступенів – додатково вказуються заклад вищої освіти, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання наукового керівника.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки, що не відповідають тематиці круглого столу. За результатами роботи круглого столу організаторами буде сформовано збірник тез з подальшим розміщенням його електронної версії на офіційних інтернет-ресурсах Інституту культурології НАМ України на умовах вільного безоплатного доступу.

Контактна особа з питань організації круглого столу: Олійник Олександра Сергіївна, тел. (095) 0280832, e-mail: aleksandra.oley@gmail.com

Інформаційний лист.pdf