інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Про Відділ
Господарський відділ є структурним підрозділом Інституту культурології; організований з моменту утворення Інституту у травні 2007 року.

Функції:

Контроль за справністю устаткування (ліфтів, висвітлення, систем опалення, вентиляції й ін.).

Оформлення документів, необхідних для укладання угод на придбання устаткування, оргтехніки, меблів, господарських товарів, організація їхнього постачання, прийому й обліку.

Забезпечення структурних підрозділів канцелярським приладдям, устаткуванням, оргтехнікою, меблями, господарськими товарами, ведення обліку їхньої витрати і складання встановленої звітності.

Забезпечення збереженості меблів, господарського інвентарю, засобів механізації інженерної й управлінської праці, уживання заходів по їхньому відновленню і ремонту у випадках поломок чи ушкодження.

Оформлення документів на технічне обслуговування і ремонт оргтехніки й устаткування

Матеріально-технічне обслуговування нарад, конференцій, семінарів та інших заходів.

Організація прийому, реєстрації і необхідного обслуговування осіб, що прибули у службові відрядження.

Складання розрахунків по господарському, соціально-побутовому і матеріально-технічному обслуговуванню підприємства.

Забезпечення раціонального використання виділених фінансових коштів.