інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Символічні діалекти діалогу: мова ненависті, мова толерантності, мова солідарності

Більченко Євгенія

Символічні діалекти діалогу: мова ненависті, мова толерантності, мова солідарності

Монографія

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України, протокол № 4 від 25.05.2021 р.

Виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Екранна культура в реаліах постсучасності: глобальне суспільство, медіа-технології, рекламна пам’ять»

Керівник теми:

Чміль Ганна Павлівна, академік НАМ України, доктор філософських наук.

Рецензенти:

В. С. Возняк, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії ім. професора В. Г. Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка;

Н. А. Жукова, доктор культурології, професор, професор кафедри графіки ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського;

І. В. Туров, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Філософія — не умоглядне абстрагування від травм буття, яке приховує катастрофу, закриваючи очі на людські страждання. Філософія — це свого роду чорнобильський пожежник з четвертого реактору нашого світу, лікар громадянської оборони планети, який знаходиться на даху людського горя. Спроби подолати насилля через фарисейську «дипломатію» завершилися перетворенням справжнього спілкування на тотальну іронію «інших для надто інших».

З метою подолання даного відчуження автор намагається повернути діалогу його вихідне значення, рухаючись від садомазохістичної ненависті до Чужого через лицемірну толерантність до Іншого, до правди духовного цілого — мови любові до Ближнього. У роботі доводиться, що без соборності не відбудеться діалогу, і жодна мультикультурність не врятує від бажання зла панувати над нами, розділяючи нас на «хороших» і «поганих» інших. Діалог став спотвореним словом. Але мовчати стосовно цих слів — філософський злочин проти самого життя.

 © Інститут культурології НАМ України, 2021.

© Більченко Євгенія, 2021.

 

ISBN 978-966-2241-62-4

УДК 130.2 (043.3)

Б61

480 с.

Символічні діалекти діалогу: мова ненависті, мова толерантності, мова солідарності. pdf