інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Суб’єкт. Символічне. Розрив

Більченко Є. В.

Суб’єкт. Символічне. Розрив

Монографія

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України, протокол № 3 від 02.06.2020 р.

Виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Культуротворчий простір екрану: сучасні інтерпретації і смисли»

Науковий керівник:

Чміль Ганна Павлівна, академік НАМ України, доктор філософських наук.

Рецензенти:

Герчанівська П. Е., доктор культурології, професор (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);

Жукова Н. А., доктор культурології, доцент (НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»);

Остащук І. Б., доктор філософських наук, професор (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

У монографії розглядаються три парадигми: дискурс модерну, фіксований у понятті суб’єкта; дискурс постмодерну, фіксований у понятті Символічного у ситуації після «смерті автора»; дискурс сучасного психоаналізу, фіксований у понятті «радикального розриву» як з модерном, так і з постмодерном  задля зрозуміння перспективи духовного розвитку людини в ХХІ столітті. Особливу увагу приділено феномену насилля над особистістю, що за тлумаченням автора носить символічний характер і означає інтерпеляцію травмованого суб’єкта в ідеологічний простір екрану як ланцюгу означників (політики, ідеології, влади, реклами, моди).

Для фахівців у галузі культурології, філософії культури, мистецтвознавства, дослідників наукових інституцій та творчих вищих навчальних закладів.

 

© Інститут культурології НАМ України, 2020.

© Більченко Євгенія, 2020.

© Піляєв Ігор (передмова), 2020.

© Анна Будіна (художник), 2020.

© Roman Blazhko (фото), 2020.

 

УДК 130.2:005.936.3

Б61

ISBN 978-966-2241-55-6

304 с.

Subject. Symbolic. Gap (ukr.). pdf