інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Гаєвська Тетяна Іллівна
Старша наукова співробітниця відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Кандидатка історичних наук (17. 00. 01. – теорія й історія культури), доктор філософії (PhD, історія).

У 2010 році отримала науковий ступінь – доктор філософії (Doctor of  Philosophy, Ph.D); спеціальність – Historical Sciences (історичні науки), Theory and History of Culture (теорія історія культури).

Обсяг наукових інтересів: обряди та звичаї українців, звичаєва культура, релігійний туризм, історія традиційної української культури кінця ХІХ – початку ХХІ століття.

Основні публікації:

Гаєвська, Т. (2021). Святкові практики в контексті культурологічних досліджень. Людина.Діалог.Цифрова культура: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. круглих столів: “Культурна антропологія: предмет і основні проблеми”, 20.05.2021 р. Ч. 1. С. 18–21.

Гаєвська, Т (2021). Самоорганізаційні процеси у проектуванні святкових подій. Людина.Діалог. Цифрова культура: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. круглих столів: “Діалог культур у полікультурному просторі сучасності”, 20.05.2021 р. Ч. 2. С. 107–110.

Гаєвська, Т. (2021). Смерть – один із спадкових “параметрів” колективної свідомості і пам’яті (святкові обрядові практики). Людина. Діалог. Цифрова культура: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. круглих столів: “Людина в цифровому світі. Ефекти смерті, театру, “завіси”, реального як феномени сучасного мистецтва”, 20.05.2021 р. Ч. 3. С. 252–260.

Гаєвська, Т. (2020). Зарубіжний досвід встановлення державного свята, заснованого на історичній події. Зб. тез і повідомлень за матеріалами дистанційного круглого столу «Діалог культур у процесі гармонізації постсучасного світу», Київ, 28 квітня 2020 р. К.: ІК НАМ України. С. 35–42.

Гаєвська, Т. (2020). Особливості та функції державного свята. Культурологічна думка. К.: Інститут культурології НАМ України. Том 18 № 2. С.165–176.

Гаєвська, Т. (2020). «Культурний продукт» у контексті культурної діяльності. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Вип. 35. С. 123–132.

Гаєвська, Т. (2020). Феноменологія сакрального і профанного у сучасних святкових практиках: зарубіжний досвід реалізації суб’єкта Піднесеного. Людина в сучасному світі: соціально-філософський та культурно-антропологічний виміри: монографія. К.: Ін-т культурології НАМ України. С. 191–230.

Гаєвська, Т. (2019). Самоорганізуюча система комунікації громадських рухів: зарубіжний досвід та сучасні реалії України. Самоорганізаційні процеси в Україні: культурологічний аспект: монографія. К.: Інститут культурології НАМ України. С. 171–190.

Гаєвська, Т., Вишневська, Г. (2019). Метанаратив молодіжної субкультури аніме: Японія–Україна. Нарація «зображуване-глядач» у сучасному культурному просторі: монографія. К.: Інститут культурології НАМ України. С. 143–172.

Гаєвська, Т. (2018). Концепції феномену дитинства у культурологічному дискурсі. Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст): монографія. К.: Інститут культурології НАМ України. С. 56–86.

Гаєвська, Т., Загоскіна, Н. (2018). Культурний дитячий феномен громадянина-споживача у дитячих медіа-ресурсах (на прикладі американської дитячої телевізійної мережі Nickelodeon). Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст): монографія. К.: Інститут культурології НАМ України. С. 235–280;

Гаєвська, Т. (2018). Культурний дитячий феномен громадянина-споживача у дитячих медіа-ресурсах. Культурологічна думка: щорічник наукових праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України. Том 13 № 1. С. 86—96.

Гаєвська, Т. (2017). Семантика обрядів-оберегів (магічні тексти та дії) у традиційних народних звичаях. Культура — текст — особистість: українські перспективи: зб. Тез доповідей Всеукраїнської наук.-теор. конф., Київ, 1–2 червня 2017 р. К.: ІК НАМ України. С. 56–60.

Гаєвська, Т. (2017). Громада (сільська община) як інститут селянського самоврядування в Україні. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України. Том 11 № 1. С. 112–119.

Гаєвська, Т. (2017). Інформаційне суспільство – благо чи прокляття сучасної людини: свята-симулякри. Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір: монографія К.: Інститут культурології НАМ України. С. 293–322.

Гаєвська, Т. (2017). Семантика обрядів у традиційних народних звичаях. Тексти культури: дослідження, інтерпретація: зб. наук. праць. Київ: Інститут культурології НАМ України. С. 297–314.

Гаєвська, Т. (2017). Еволюція дитинства під впливом соціокультурних процесів. Культурологічна думка: щорічник наукових праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України. Том 12 № 2. С. 105–113.

Гаєвська, Т. (2017). Візуальне зображення еволюції дитинства в концепції Ф. Ар’єса. Візуальність як домінанта сучасної культури: зб. матеріалів Міждисциплінарної наук. конф., Київ, 7–8 грудня 2017 р. К.: ІК НАМ України. С. 17–22.

Гаєвська, Т. (2016). Традиційна весільна обрядовість українців кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України. Том 09 № 1. С. 105–112.

Гаєвська, Т. (2016). Традиційні обряди звичаєвого права у контексті збереження та популяризації історико-культурної спадщини України. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Вип. 23. Рівне : РДГУ. С. 13–19.

Гаєвська, Т. (2016). Інтерпретація символів у народних обрядах українців. / Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу: зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-теорет. конф., Київ, 2–3 червня 2016 р. К.: ІК НАМ України. С. 32–34.

Гаєвська, Т. (2015). Соціокультурна цінність правових звичаїв у житті українців. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України. Том 08 № 1. С. 113–120.

Гаєвська, Т. (2015). Традиційна правова культура українців: культурологічний аспект. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Вип. 23. Рівне: РДГУ. С. 13–19.

Гаєвська, Т. (2014). Народ як суб’єкт – носій народної етики. Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: зб.наук.праць. К. Вип. 4, 16. С.86–91.

Гаєвська, Т. (2014). Культура як сукупний історичний досвід людства і головна рушійна сила його розвитку. Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: зб.наук.праць. К. Вип. 4, 15. С.79–85.

Гаєвська, Т. (2014). Комерціоналізація свята чи комерція свята на прикладі свята Хелуїн. Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні: Зб. наук. праць. К.: Інститут культурології НАМ України,. Вип. третій (Організаційні та самоорганізаційні аспекти культуротворення: досвід інтерпретації). С. 105–111.

Гаєвська, Т. (2013). Ґенеза та становлення феномену мораль. Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: зб.наук.праць. К. Вип. 4, 13. С.86–91.

Гаєвська, Т. (2013). До питання становлення народної моралі. Актуальні проблеми культурології. К. Вип. 31. С. 64–69.

Гаєвська, Т. (2013). До становлення радянської святкової культури. Культурологічна думка: Щорічник наукових праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України. Том 06 № 1.  С.176–181.

ORCID 0000-0003-2916-4466

Профіль у Google Академії