інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Берегова Олена Миколаївна
Провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Доктор мистецтвознавства, професор, музикознавець, викладач, публіцист. Член Національної спілки композиторів України.

Коло наукових інтересів пов’язане з дослідженням української сучасної композиторської творчості, проблем постмодернізму у музичному мистецтві, комунікаційних процесів у культурі України.

Берегова О.М. є активним членом редколегії наступних наукових видань:
член редколегії наукового журналу «Культурологічна думка» (ІК НАМУ);  член редколегії наукового журналу «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури» (НАКККіМ); голова редколегії наукового журналу «Українське музикознавство» (НМАУ ім. П. І. Чайковського); голова редколегії наукового журналу «Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського»; заступник голови редколегії наукового журналу «Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського»; голова редколегії наукового журналу «Проблеми етномузикології» (НМАУ ім. П. І. Чайковського).

Монографії:

Берегова О. Постмодернізм у камерних творах українських композиторів 80-90-х років ХХ сторіччя. К.: НПБУ, 1999. 141 с.

Берегова О. Комунікація в соціокультурному просторі України: технологія чи творчість?: Наукове видання. К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2006. 388 с.

Берегова О.М. Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні в ХХІ столітті / Берегова О. К.: Інститут культурології АМУ, 2009. 184 с.

Берегова О. Інтегративні процеси в музичній культурі України ХХ-ХХІ століть: монографія / Олена Берегова. К.: Інститут культурології НАМ України, 2013. 232 с.

Участь у колективних монографіях:

Берегова О. Персоніфікація розвитку інституцій культури: на прикладах керівників Спілки композиторів України // Аспекти морфології культури України: генезис, типологія: зб.наук.пр./І.М.Юдкін, С.Д.Безклубенко, О.М.Берегова, С.М.Волков, Є.М.Причепій. К.: Інститут культурології НАМ України, 2011. С.204-226.

Навчальні посібники, підручники:

Берегова О. Сучасні комунікаційні технології в культурі України: К.: НМАУ ім.П.І.Чайковського, 2006. 178 с.

Берегова О. Музика ХХ-ХХІ століть. Східна Європа та українське зарубіжжя: Підручник для вищих мистецьких навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації: Книга перша. Частина перша. К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012. 296 с.

Головні наукові праці: монографія «Постмодернізм в українській камерній музиці 80-90-х років ХХ століття» (1999), «Комунікація в соціокультурному просторі України: технологія чи творчість?» (2006), «Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні ХХІ ст.» (2009), навчального посібника «Сучасні комунікаційні технології в культурі України» (2006), підручника для студентів вищих музичних навчальних закладів «Музика ХX–ХХІ століть. Східна Європа та українське зарубіжжя», має понад 50 наукових статей з актуальних проблем українського музикознавства та культурології.

ORCID 0000-0003-4384-9365

Профіль у Google Академії