інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Отрешко Наталя Борисівна
Провідний науковий співробітник відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України.
Доктор соціологічних наук, доцент.

Закінчила філософській факультет Уральського державного університету у м. Єкатеринбург (Росія) за спеціальністю соціолог, викладач соціології, навчалася в очній аспірантурі Інституту соціології НАН України. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю: теорія та історія соціології за темою «Концепції соціальних змін у класиці соціології (історико-соціологічний аналіз)». В 2011 році захистила докторську дисертацію за темою «Трансформація епістемологічних засад сучасної соціології» за спеціальністю: теорія та історія соціології. Обидва захисти відбулися в Інституті соціології НАН України.

Досвід роботи: викладач, доцент, професор факультету соціальних та гуманітарних наук Міжнародного Соломонового університету (м. Київ); з 2012 року працювала доцентом, професором кафедри соціальної політики Інституту соціальної роботи та управління НПУ ім. М. Драгоманова та заступником директора інституту з наукової роботи. Організувала проведення круглого столу «Сучасна історія інституціоналізації соціальної роботи в України» та II Міжнародну науково-практичну конференцію «Соціальна політика: концепції, технології, перспективи»; з 2015 року професор кафедри соціології та соціальної роботи Українсько-Азербайджанського інституту соціальних наук і самоврядування імені Г. Алієва Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП); з 2017 р. – провідний науковий співробітник Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Сфера наукових інтересів: сучасна теоретична соціологія, соціологія культури, порівняльні дослідження у галузі сучасної культури повсякденності, проблеми методології та методів сучасних гуманітарних та суспільних наук, сучасні теорії влади та управління. Керівник тем фундаментальних наукових досліджень (ФНД): «Концепція та практика українського мультикультуралізму» (2019 р.), «Транскультурність: концепт, напрями, український контекст» (2021 р.). Авторка монографії, розділів у трьох колективних монографіях, понад 20 статей у фахових наукових виданнях.

Публікації останніх років:

Отрешко Наталія. (2021). Транскультурність в сучасному світі: методологічні повороти, теорії й практики. Монографія. Київ. Інститут культурології НАМ України. 256 с.

Отрешко Н. Б. Вплив культурної демократії на розвиток креативної економіки. Культурологічний альманах: Випуск 4. Інноваційні технології в галузі культури. К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2017. С. 55-57.

Отрешко Н. Б. Історія формування філософсько-ідеологічних засад сучасного мультикультуралізму. Від мультикультуралізму до транскультурності: проблема збереження цінностей цивілізованого співіснування: Монографія /Під ред. Судакової В.М., Отрешко Н.Б. К.: Інститут культурології НАМ України. 2018. С. 10-37.

Отрешко Н. Б. Типологія та форми мультикультуралізму: історія і сучасність. Від мультикультуралізму до транскультурності: проблема збереження цінностей цивілізованого співіснування: Монографія /Під ред. Судакової В.М., Отрешко Н.Б. К.: Інститут культурології НАМ України. 2018. С. 168-178.

Отрешко Н. Б. Постмультикультуралізм як сучасна неоліберальна модель. Від мультикультуралізму до транскультурності: проблема збереження цінностей цивілізованого співіснування: Монографія /Під ред. Судакової В.М., Отрешко Н.Б. К.: Інститут культурології НАМ України. 2018. С. 179-190.

Отрешко Н. Б. Масова міграція та мультикультуралізація громадянського суспільства. Від мультикультуралізму до транскультурності: проблема збереження цінностей цивілізованого співіснування: Монографія /Під ред. Судакової В.М., Отрешко Н.Б. К.: Інститут культурології НАМ України. 2018. С. 192-200.

Отрешко Н. Б. Транскультурність як альтернативний погляд на вирішення проблем мультикультуралізму. Культурологічна думка. 2019. № 16. С. 91-97.

Natalia Otreshko, Hanna Chmil, Valerii Bitaiev, Nadiia Korabliova, Nataliia 12.Zhukova The Genesis of Power-the Role of Ideology in the Modern World/ ASTRA Salvensis, Supplement No. 1, 2020 P.7-23.

Отрешко Н. Б. (2020). Поняття свій/чужий в сучасній філософії та культурології. Культурологічна думка». №17. С.65-75.

ORCID 0000-0002-9563-692X;