інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Відділ соціології культури
Про Відділ
Відділ соціології культури є структурним підрозділом Інституту культурології НАМ України; організований з моменту утворення Інституту у травні 2007 року.
Судакова Валентина Миколаївна
Завідувач відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософських наук, доцент.
Отрешко Наталя Борисівна
Провідний науковий співробітник відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України.
Доктор соціологічних наук.
Безгін Олексій Ігорович
Старший науковий співробітник відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України.
Дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософії (PhD, мистецтвознавство), професор, заслужений діяч мистецтв України.
Успенська Ольга Юріївна
Молодший науковий співробітник відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України.