інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Левчук Ярослава Миколаївна
Старший науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, філологія).
У 2000 році відзначена першою премію Національної академії наук України для молодих учених та студентів за серію публікацій з історії та теорії фольклористики.
У 2001 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філологічний факультет та отримала диплом магістра за спеціальностями “українська мова та література, фольклористика”.
У 2007-2008 роках – координатор проекту «Дитина в звичаях і побуті українського народу», що діяв на базі Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара» та передбачав перше в українському музейному просторі дослідження збереження артефактів традиційної української дитячої субкультури ХІХ – ХІХ ст.
У 2007 захистила кандидатську дисертацію “Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду” на кафедрі фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 1997 року Ярослава Левчук провадить періодичні польові дослідження сучасного побутування традиційної української дитячої субкультури в містах та селах Черкаської, Івано-Франківської, Сумської, Полтавської, Київської та Чернігівської областей.

В авторському доробку Я.М. Левчук близько 30 наукових публікацій, зокрема: «Дослідження української народної дитячої субкультури на межі ХІХ-ХХ століть» (2009); «Механізми когнітивного розвитку як засоби самоорганізації традиційної української дитячої субкультури на матеріалі українського дитячого фольклору» (2009); «Роль досліджень М.Ф. Грушевського у становленні української етнокультурології» (2010); «До проблеми формування світогляду засобами дитячого фольклору» (2011); «Діти і дитинство в Шевченковій картині світу» (2014); «Асоціативне мислення як інструмент когнітивного розвитку в системі традиційної дитячої субкультури» (2016); передмови до перевидань праць Марка Грушевського (2007, 2017); «Традиційна українська дитяча субкультура в сучасному музейному просторі» (2018).

 

У 2012 році вийшла друком монографія «Традиційна українська дитяча субкультура у висвітленні когнітивної культурології» (Київ, Інститут культурології НАМУ, 240 с.)

Нею підготовлені та прочитані у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка курси лекцій «Гра як спосіб існування культури», «Традиційний український дитячий фольклор як складова традиційної дитячої субкультури».

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням сучасного етнокультурного простору України та впливу на нього традиційної української культури, зокрема специфіка формування традиційної української дитячої субкультури та її існування на осі часу.

Бере участь в організації та проведенні наукових конференцій, семінарів, круглих столів та культурницьких заходів (етнофестивалів «Країна мрій», «Трипільське коло», громадської ініціативи «Культурний декрет» та ін.).

До важливих наукових здобутків Я.М. Левчук слід зарахувати:

  • актуалізацію в сучасному науковому, інформаційному та видавничому просторі української народної традиції формування особистості;
  • реконструкцію цілісного образу традиційного дитинства в сучасній українській культурі із залученням здобутків інших наукових дисциплін (фольклористики, лінгвістики, психології, фізіології та ін.);
  • виокремлення та впровадження в сучасну дитячу субкультуру складових традиційної української культури, найбільш актуальних, ефективних, функціонально навантажених та прийнятних для сучасної дитини;
  • дослідження когнітивного потенціалу традиційної української дитячої субкультури;
  • глибоке дослідження життєвого шляху та наукового доробку першого українського дослідника традиційної дитячої субкультури Марка Федоровича Грушевського, упорядкування та перевидання його праць, введення їх до найширшого сучасного наукового дискурсу (опубліковані відгуки І.М. Дзюби, В.В. Войтенка та ін.), а також упорядковано та підготовлено до друку науковий збірник «Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культурологічні візії» (2016);


Левчук Я.М. брала участь у реалізації низки науково-дослідницьких проектів, зокрема:

  • координатор проекту «Дитина в звичаях і віруваннях українського народу», який впроваджувався у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» у 2007-2010 рр.;
  • науковий консультант та дійова особа у циклі передач про традиційну українську дитячу субкультуру, відзнятих та трансльованих на ТРК «Культура» та на Всесвітній службі УТР у 2009-2010 рр.;
  • науковий консультант проекту «Традиційна ігрова культура в сучасному урбанізованому просторі», який впроваджується фондом «Відкрита політика» з грудня 2010 р.;
  • наукова організація та здійснення тривалих (1999-2010рр) польових досліджень сучасного побутування традиційної української дитячої субкультури в селах Черкаської, Сумської, Київської, Полтавської та Чернігівської областей в рамках спільного науково-дослідного проекту НЦНК «Музей Івана Гончара» та Мистецької агенції «АртВелес»;
  • проведення наукових досліджень в рамках закріпленої за відділом культурної антропології Інституту культурології НАМ України фундаментальної теми дослідження «Категоріальний та методологічний апарат культурної антропології як знаряддя дослідження культурного розвитку» та «Традиційна дитяча субкультура України: соціокультурний потенціал».


Наукова робота Левчук Я.М. спрямована на комплексне дослідження, актуалізацію та популяризацію української традиції плекання дитини як потужного чинника оптимізації сучасного культурного простору.