інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Безгін Олексій Ігорович
Старший науковий співробітник відділу культурно-цивілізаційних досліджень Інституту культурології НАМ України.
Дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України. Науковець, мистецтвознавець, педагог, дипломат, організатор театральної справи.

Від 2003 до 2021 року – ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, нині – завідувач кафедри організації театральної справи імені І. Д. Безгіна. Працює в Інституті культурології НАМ України на посаді старшого наукового співробітника. Керував та керує виконанням тем фундаментальних наукових досліджень (ФНД): «Художня культура України в сучасних ринкових реаліях: трансформація її матеріальних складових» (2019 р.), «Мистецька освіта як чинник розвитку креативного потенціалу української культури» (з 2020 р.).

Сфера наукових інтересів: загальні проблеми сучасного культурологічного знання; стан та розвиток художньої культури та сучасної мистецької освіти в Україні в контексті розвитку інформаційного суспільства, фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства.

Безгін О. І. бере активну участь у діяльності різних культурних, художніх організацій, дорадчих органів, державних комітетів і комісій: зокрема: у роботі наглядової ради Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької; Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки; Комітету з Державних премій України в галузі освіти; Комітету з присудження Державної премії імені Лесі Українки; комісії з питань вищої освіти галузі знань «Мистецтво» Координаційної ради з питань мистецької освіти і науки при НАМУ; Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти; колегії МОН України.

Має понад 20 наукових публікацій: розділів колективних монографій, статей у фахових наукових виданнях.

Нагороджений Орденом Президента України «За заслуги» І ступеня, медаллю Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода», Почесною відзнакою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення «За розбудову телерадіоінформаційного простору України», Пам’ятним нагрудним знаком Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, орденами «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів, Лицарським хрестом-орденом «За заслуги перед Литовською державою», орденами святого Станіслава ІІІ та ІІ ступенів, орденами Преподобного Нестора Літописця ІІІ ступеня, Святого Володимира, Кирила та Мефодія, медаллю Міністерства культури і мистецтв України «За високі досягнення в підготовці кадрів культури і мистецтв», знаками «За розбудову освіти» та «Відмінник освіти України», Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» і  Почесною грамотою Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток столиці України – міста Києва, високий професіоналізм».

Публікації останніх років:

Безгін О. І. та ін. Культурна політика та мистецька освіта: моделювання процесів (колективна монографія). К.: Ін-т культурології НАМ України, 2013. 

Безгін О. І., Кузнєцова І. В., Успенська О. Ю. Художня культура і мистецька освіта України: сучасні прояви і смисли. К.: Ін-т культурології НАМ України, 2019. 208 с.

Безгін О. І.  Флорентійські принципи підготовки доктора мистецтва на третьому освітньо-творчому рівні навчання. Культурологічна думка. 2020, № 18. С. 147 – 156. DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.147-155

Безгін О. І., Успенська О. Ю. Методичне забезпечення вітчизняного мистецько-освітнього простору: досвід підготовки докторів мистецтва. Культурологічна думка, 2022. № 21, с. 168-178. https://www.culturology.academy/en/methodical-support-of-domestic-art-and-educational-space-experience-of-training-doctors-of-art.html.

ORCID 0000-0002-0314-2157