інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Сурнін Микита Сергійович
Молодший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.