інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Відділ культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи
Про Відділ
Відділ є структурним підрозділом Інституту культурології НАМ України і був організований з моменту його утворення – у травні 2007 року. Свою нинішню назву отримав внаслідок структурних змін, які відбулися в Інституті у грудні 2018 року.
Міщенко Марина Олексіївна
Завідувачка відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, юридичні науки).