інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Дрофань Любов Анатоліївна
Старший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник