інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Бітаєва Оксана Валеріївна
Старша наукова співробітниця відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України.
Кандидат мистецтвознавства, доцент.

Основні наукові праці:

Бітаєва О. В. Історичний живопис як феномен польської культури: досвід другої половини XIX століття [Текст] : дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. К., 2012. 181 арк. Бібліогр.: арк. 173-181.

Бітаєва О. В. Критерії сучасних оцінок історії живопису Польщі. Художня культура. Актуальні проблеми. 2006. Вип. 3. С. 653-665. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2006_3_53

Бітаєва О. В. Концептуальні засади художньої творчості Г. Семирадського. Художня культура. Актуальні проблеми. 2012. Вип. 8. С. 335-343. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2012_8_29

Бітаєва О. В. Творчість Г. Семирадського в контексті поліжанрового мистецтва польського живопису другої половини ХІХ століття. МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. 2012. Вип. 8. С. 9-21. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2012_8_4

Бітаєва О. В. Творчість польських живописців кінця ХІХ століття у контексті проблеми мистецького жанру. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. 2012. Вип. 4. С. 91-96. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2012_4_35

Бітаєва О. В. Театральність як компонент історичного живопису Юзефа Зімлера. Мистецтвознавчі записки. 2014. Вип. 25. С. 243-250. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2014_25_33