інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Науково-практична конференція “Деколонізація історичного наративу та уявлень про культурну спадщину”. Анонс
Липень 05, 2024

Національна академія наук України
Інститут історії України
Національна академія мистецтв України
Інститут культурології НАМ України

Інститут історії України НАН України та Інститут культурології НАМ України запрошують до участі у

науково-практичній конференції

«Деколонізація історичного наративу та уявлень
про культурну спадщину»
,

організованій у рамках
Програми спільної діяльності
Національної академії наук України та Національної академії мистецтв України
«Мистецький простір і культурна динаміка України у вимірах людського» на 2023-2025 роки.

 

Тематичні напрями:

  • Деколонізація уявлень про культурну спадщину: екзистенційний вимір.
  • Концептуальні підходи та критерії деколонізації меморіального простору: історичні, нормативно-правові, мистецтвознавчі та світоглядні.
  • Трансформація інфраструктури національної пам’яті: інституції та дієвці.
  • Меморіалізація історичних постатей, подій та явищ: сучасні дискусії про збереження, переосмислення і демонтаж об’єктів культурної спадщини.
  • Подолання наративів російської / радянської / рашистської імперій у національному культурно-освітньому просторі як складова консолідації українського суспільства.
  • Символічний простір урбанізованого середовища: між ідеологічною невизначеністю, інформаційною пусткою та перенасиченістю.
  • Візуальне середовище українських міст: на шляху до раціонального формування (нові концепції, експертні середовища, зміст, виконавці).

 

Форма проведення конференції — змішана.

Заявку і тези доповіді просимо надсилати до 20.11.2024 включно.

Після формування Програми, запрошені учасники отримають посилання на онлайн платформу, де 27.11.2024 відбуватиметься робота конференції.

 

Правила оформлення заявки учасника:

Назва файлу має містити прізвище доповідача.
У тезах доповіді має бути ім’я та прізвище доповідача, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи.
Обсяг тез до 5000 знаків, формату MS Word (doc, docx, rtf).
Посилання на джерела оформляти за APA style.
Аспіранти і здобувачі наукових ступенів вказують заклад вищої освіти, прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь і вчене звання наукового керівника.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки, якщо їх зміст не відповідає тематиці конференції, або містить пропаганду колоніальних наративів країни-агресора.

За підсумками роботи конференції, редакційна колегія формуватиме збірник матеріалів для розміщенням електронної версії на офіційних інтернет-ресурсах Інституту історії України НАН України та Інституту культурології НАМ України — на умовах вільного безоплатного доступу.

За бажанням учасників, їхні доповіді можуть бути оформленні як наукові статті й подані на розгляд редколегій часописів «Культурологічна думка» (категорія Б) та «Український історичний журнал» (на вибір редколегії часопису) (категорія А).

 

Контактні особи:

Надія Гончаренко (Інститут культурології НАМУ) — kuzmivna@gmail.com
Ольга Ковалевська (Інститут історії НАНУ) — o_kovalevska2013@ukr.net

 

Інформаційний лист (PDF)