інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Жукова Наталія Анатоліївна
Заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України.
Доктор культурології, доцент.

У 1997 р. закінчила Державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю Музичне виховання.

Кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.08 – естетика (2003 р.). Тема дисертації: “Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект”.

Доцент кафедри теорії та історії культури (2008 р.).

Доктор культурології зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (2012 р.). Тема дисертації: “Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики”.

Має понад 40 наукових публікацій.

Наукові інтереси пов’язані з проблемами розвитку європейської та вітчизняної культурології, художньої творчості, історичної динаміки розвитку мистецтва.

Список основних праць:

  • Жукова Н. А. Паралелі життєвого світу людини: феномен поліфуркації / Н. А. Жукова // Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні виміри : монографія / М. М. Бровко, Л. Д. Бабушка, Є. В. Більченко та ін. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2014 – С. 142-162
  • Жукова Н. А. «Міфологічна гра» як проект сучасної культури: модель Патріка Зюскінда та Гельмута Дітля // Гуманітарний часопис : Зб. наук. праць – Харків : ХАІ, 2014 № 4 – С. 15-22
  • Жукова Н. А. Життя як спогад: номадологічний проект Давіда Фонкіноса. // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. ІІ (3) С. 17-24
  • Жукова Н. А. Стретта як ознака творчості Харукі Муракамі / Н. А. Жукова // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014 – Вип. ІІ(1). – С. 29-33
  • Жукова Н. А. «Елегантність їжачка» Мюріель Барбері: метафізика чи протокультура? / Н. А. Жукова // Вісник ДАКККіМ: наук. журнал. – К. : Міленіум, 2013 № 1 – С. 67-71
  • Жукова Н. А. «Сором» Карін Альвтеген: від Dasein до «інтегрального гуманізму» / Н. А. Жукова // Гуманітарний часопис : Збірник наукових праць. – Харків : ХАІ, 2013 № 2 – С. 20-28
  • Жукова Н. А. Карін Альвтеген «Сором» «відкритий твір» дебютного відчуття епохи» / Н. А. Жукова // Мультиверсум. Філософський альманах / гол. Ред.. В. В. Лях – К., 2013 – вип.. 2 (120) – С. 122-131
  • Жукова Н. А. Інтуїтивізм та художня творчість ХХ століття / Наталія Анатоліївна Жукова // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: науковий журнал. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012. № 1 (14). – С. 28-38
  • Жукова Н. А. Позитивні та негативні зрізи мистецтва зразка «Матриця»: культурологічний аналіз /Н. А. Жукова // Вісник Маріупольського державного університету : Зб. наук. праць – Маріуполь, 2012 – Серія : Філософія, культурологія, соціологія – Вип. 3 – С. 51-57.

 

ORCID 0000-0001-5710-2372

Профіль у Google Академії